Lezingen en trainingen

In het onderwijs zijn veel veranderingen gaande op het gebied van loopbaanontwikkeling van leerlingen en docenten, en loopbaangericht begeleiding door docenten en managers. Loobaanbegeleiding heeft tot doel het leren ontdekken en inzetten van kwaliteiten en motieven van leerlingen en werknemers, onderzoeken van werk dat past, organiseren van eigen leren en werk, en netwerken Praktijkgerichtheid en vraaggerichtheid van leer- en werkomgeving zijn van belang om loopbaanontwikkeling te stimuleren.
Lezingen en workshops geven een nieuw perspectief op het vormgeven van loopbaanontwikkeling en –begeleiding.

Trainingen zijn in 2014 ondergebracht in de bv Loopbaangroep. Contact via info@loopbaangroep.nl.