Onderzoeksprojecten

Het onderzoek en advieswerk is gericht op Beroepsonderwijs en Human Resource Development met betrekking tot loopbaanontwikkeling en –begeleiding, en professionalisering van docenten in het kader van een leven lang leren. Onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief en varieert van eenmalige survey tot longitudinaal en ontwikkelingsgericht onderzoek. Het onderzoek is wetenschappelijk en praktijkgericht. Praktijk­relevantie voor beleid en praktijk in het onderwijs is zichtbaar in exameneisen van het vmbo en de kwalificatie-eisen in het MBO, publicaties van (inter)nationale onderwijsadviesorganen en dienstverlening landelijke onderwijs­advies­centra.­ Verschillende innovatieprojecten in het onderwijs hebben vanuit de uitgangspunten van ‘loopbaanleren’ hun projecten vormgegeven.

Scholen zijn bezig (geweest) met het vormgeven van loopbaanleren door leerlingen en de begeleiding hiervan door docenten. Om ‘evident based’ te innoveren worden deze ontwikkelingen begeleid door onderzoek.

Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:

 • Het project ‘Integreren van leren in school en bedrijf’, geïnitieerd door OOM en A&Ofonds.
 • Onderzoek naar de resultaten van professionaliseringstrajecten in het vmbo (keuze in ontwikkeling) en mbo (Leren luisteren en loopbaanleren).
 • Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Scholiereneisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan.
 • Onderzoek met betrekking tot LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s en in de techniek.
 • Onderzoek naar LOB en ouderbetrokkenheid.
 • Onderzoek naar werkexploratie in het vmbo.

 

Promovendi die worden begeleid in onderzoektrajecten zijn:

 • Mw. A. Draaisma verricht onderzoek naar de resultaten van het door OCW bekostigde stimuleringsprogramma ‘LOB in het mbo’.
 • Mw. M. Strijp verricht onderzoek naar de rol van ouders bij loopbaanontwikkeling van leerlingen in het vmbo.
 • Femke Blijker verricht onderzoek naar de toeleiding van mbo-niveau 2-studenten naar de arbeidsmarkt.

 

Inmiddels zijn gepromoveerd:

 • Marie-Jeanne Meijer verrichtte onderzoek naar de onderzoekende houding van (aankomende) docenten.
 • Max Aangenendt verrichtte onderzoek naar veranderingen in beroepsidentiteit bij docenten in de eerste jaren van hun docentschap.
 • Annemie Winters verrichtte onderzoek naar de effectiviteit van instrumenten en trainingen, ontworpen om de trialoog tussen leerling, docent en praktijkbegeleider in het bedrijf op gang te brengen en te houden.
 • Mw. N. Lodders verrichtte onderzoek naar collectieve leerprocessen in het HBO.