2x 5 motto’s LOB

Twee keer vijf uit bij het vormgeven van LOB, gericht op leren kiezen ipv laten kiezen
Marinka Kuijpers, 24 november 2017

Motto’s bij loopbaanontwikkeling

  1. LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden, maar leren hoe je dat kunt ontdekken, ontwikkelen en benutten (Kuijpers, 2003; 2012; Kuijpers, M.A.C.T. & Scheerens, J.,2006).
  2. Loopbaanontwikkeling doe je met je hart, hoofd en voeten:

Ervaringen om te voelen wat bij je past, reflectie en onderzoek voor het vormen van een zelf-werkbeeld, en stappen zetten om te ontwikkelen (Kuijpers 2012; Pryor & Bright, 2011; Savickas et al, 2009).

  1. Loopbaanreflectie is persoonsreflectie geen taakreflectie, loopbaansturing is zelf en niet perse alleen regie (leren) nemen (Den Boer & Hoeve, 2017; Mittendorf 2010; Winters 2012; Winters et al, 2012).
  2. Een beeld van werk wordt gevormd door te verdiepen in werk van interesse en het verbreden door de aspecten die interessant in dat werk te zoeken in ander werk dat mogelijk is, in het nu en in de toekomst (Petit &Kuijpers, 2017; Pizzolato, 2007).
  3. Leer netwerken, gebruik een netwerk om een zelf-werkbeeld en kansen te vergroten (De Nieuwe Inspiratie, 2017; Kuijpers, Lusse & Strijk, 2018).

Motto’s bij loopbaangericht opleiden

  1. Elk uitgangspunt in de visie op LOB geeft richting aan wat je wel en niet doet: in de begeleiding van leerlingen, het curriculum, de professionalisering van docenten en het ondersteunen van betrokkenen (Day et al, 2016; Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M., 2017; 2018).
  2. Het curriculum is een continu cyclisch proces van ervaren – loopbaandialoog – keuze. Hiervoor is een praktijkgerichte, loopbaandialogische en vraaggerichte leeromgeving nodig. Elke loopbaanactiviteit in het curriculum bouwt voort op een eerdere ervaring en de opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de keuze voor een volgende activiteit. (Kuijpers, 2018; Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C., 2011; Meijers, F., & Kuijpers, M., 2014).
  3. Loopbaanontwikkeling is een doorlopend proces (over transities heen) en loopbaanbegeleiding doe je als docenten met elkaar en met betrokkenen (zoals decanen, mentoren, vakdocenten, managers, ouders, praktijkbegeleiders en docenten van voor- en vervolgopleiding) (Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M., 2018; Fullan, 2007; Kuijpers, Lusse & Strijk, 2018; Lodders, 2013).
  4. De uitkomsten van elke cyclus voor de loopbaanontwikkeling zijn zichtbaar in het loopbaandossier, zoals activiteiten en inzichten met betrekking tot reflectie op kwaliteiten en motieven in relatie tot werk, bewijzen van leren en prestaties, en de opbouw van het netwerk. Het loopbaandossier is een middel om de loopbaanontwikkeling zichtbaar en mogelijk te maken:

gebruik de inhoud voor werkonderzoek en loopbaanstappen, en gebruik het onderzoek en de stappen voor registratie van nieuwe inzichten en prestaties (Rutten et al, 2016).

  1. Loopbaangericht opleiden van leerlingen, vergt loopbaangericht werken en professionaliseren door docenten en managers (Kuijpers, 2012; Kuijpers, M. & Meijers, F. , 2017; Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M., 2017; 2018).

 

Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly, 52(2), 221-258.

Den Boer, P. & Hoeve, A. (2017). A routine perspective on implementing reflective career conversations in education. British Journal of Guidance and Counselling, 45, 178-187. doi: 10.1080/03069885.2016.1276280.

De Nieuwe Inspiratie (2017). Jongeren, Werk en Hoop. Rotterdam, Denieuwepoort.

Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2017). The development of strong career learning environments: The project ‘Career Orientation and Guidance’ in Dutch vocational education. Journal of Vocational Education & Training. DOI: doi.org/10.1080/13636820.2017.1392995.

Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2018). Process description of a dialogue focused intervention to improve career guidance policy in three schools. The Australian Journal of Career Development.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. New York, NY: Teachers College Press.(Collectief leren)

Lodders, N. (2013). Teachers learning and innovating together. Exploring collective learning and its relationship to individual learning, transformational leadership and team performance in higher vocational education. PhD-thesis. Enschede, Netherlands: Twente University.(Collectief leren)

Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (proefschrift). Enschede: Twente University Press.

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie). Heerlen: Open Universiteit.

Kuijpers, M. (2018). Handreiking werkexploratie.

Kuijpers, M., Lusse, M. & Strijk, M. (2018). Ouderbetrokkenheid bij LOB.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2017). Professionalising teachers in career dialogue: an effect study. British Journal of Guidance & Counselling, 45(1), 83-96, DOI:10.1080/03069885.

Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education. Journal for Vocational Behavior, 78 (1) 21-30.

Kuijpers, M.A.C.T. & Scheerens, J. (2006). Career Competencies for the Modern Career. Journal of Career Development, 32(4), 303-319.

Meijers, F., & Kuijpers, M. (2014). Career learning and career learning environment in Dutch higher education. Journal of Applied Research in Higher Education 6(2), 295-313.

Mittendorff, K. (2010). Career conversations in senior secondary vocational education (PhD-thesis). Eindhoven University of Technology: ESoE.

Petit, R, Kuijpers, M. (2017). Werkexploratie.

Pizzolato, J.E. (2007). Impossible Selves: Investigating Student’s Persistence Decisions When Their Career-Possible Selves Border on Impossible. Journal of Career Development, 33(3), 201-223.

Pryor, R.G.L., & Bright, J.E.H. (2011). The Chaos Theory of Careers. Routledge.

Rutten, M., Ros, A., Kuijpers, M. & Kreijns, K. (2016) Usefulness of Social Network Sites for Adolescents’ Development of Online Career Skills. Educational Technology & Society Journal, 19(4), 140-150.

Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & Van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21th century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239-250.

Winters, A. (2012). Career learning in vocational education: guiding conversations for career development. PhD-thesis. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M., & Baert, H. (2012). Can training teachers stimulate career learning conversations? Analysis of vocational training conversations in Dutch secondary vocational education. Journal of Vocational Education & Training, DOI:10.1080/13636820.2012.691536