Marinka Kuijpers

Prof. dr. Marinka A.C.T. Kuijpers is sinds 1 april 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO’ aan de Open Universiteit.

Na een loopbaan als verpleegkundige, docent, ontwikkelingswerker en student is zij in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties bij werknemers aan de Universiteit Twente. Van 2004 tot 2007 heeft zij als senior onderzoeker/adviseur gewerkt bij het Expertise Centrum van Cinop.

Van 2007-2016 is zij werkzaam geweest als Lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool.

Vanaf 2003 tot heden doet zij onderzoek naar loopbaan­ontwikkeling en –begeleiding van leerlingen in het vmbo, mbo en hbo. Zij is auteur van de boeken ‘Waardevol werk’ en ‘Breng beweging in je loopbaan’.

Naast haar werk als hoogleraar, heeft zij een eigen onderneming ‘CarPe CarrièrePerspectief’ op het gebied van loopbaan­ontwikkeling en -onderzoek voor organisaties en individuen, en is zij bestuurder van de Loopbaangroep. Zij is in 2008 onderscheiden met ‘de Johan van der Sanden erepenning’ door de Stichting Platforms Vmbo voor haar verdiensten voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderzoek en advieswerk is gericht op Beroepsonderwijs en Human Resource Development met betrekking tot loopbaanontwikkeling en –begeleiding, en professionalisering van docenten in het kader van een leven lang leren. Advieswerk bestaat uit het geven van lezingen, trainingen en begeleiding, en consultatie op verschillende niveaus in organisaties en in nationale netwerken. Trainingen op basis van loopbaancompetenties zijn in ruim 50 vmboscholen en 40 ROC’s gegeven.

Onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief en varieert van eenmalige survey tot longitudinaal en ontwikkelingsgericht onderzoek. Het onderzoek is wetenschappelijk en praktijkgericht. Praktijk­relevantie voor beleid en praktijk in het onderwijs is zichtbaar in het examenprogramma van vmbo-beroepsgericht, de kwalificatie-eisen in het MBO, publicaties van (inter)nationale onderwijsadvies­organen en dienstverlening landelijke onderwijs­advies­centra.­ Verschillende innovatieprojecten in het onderwijs hebben vanuit de uitgangspunten van ‘loopbaanleren’ hun projecten vormgegeven.