Welkom

Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar Leeromgeving en leerloopbanen.  Zij werkt als zelfstandige in haar bedrijf Carpe CarrierePerspectief. Daarnaast is zij directeur/bestuurder van de Loopbaangroep.

De missie van Carpe-CarrierePerspectief is het versterken van individuen en organisaties in de ontwikkeling van loopbanen. Wederzijdse aantrekkelijkheid is het uitgangspunt. Verbindingen leren maken tussen zelf en de omgeving voor duurzame inzetbaarheid en levensgeluk.

 

Marinka heeft twintig jaar ervaring in onderzoek en trainingen op het gebied van loopbaanbegeleiding. Zij begeleidt organisaties bij het vormgeven van een toekomstgericht onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen.

 

In onze moderne samenleving wordt een beroep gedaan op mensen om zich te ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Dit dient zowel economische als persoonlijke doelen. Een leven lang ontwikkelen is van belang voor het verkrijgen en behouden van werk, maar geeft ook de mogelijkheid tot persoonlijke zingeving in het leven.

Het inzetten van loopbaancompetenties vergroot de invloed op de ontwikkeling van en in de persoonlijke loopbaan. Loopbaanbegeleiding kan de ontwikkeling hierin versterken. Om een leven lang ontwikkelen vorm te geven in een organisatie, is het formuleren van een visie van belang. In de praktijk blijkt dit voor veel organisaties nog een uitdaging.

Marinka Kuijpers doet onderzoek, geeft lezingen en begeleidt organisaties bij de implementatie met betrekking tot een leven lang leren.

Meer informatie over de visie op een leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief en Is het ZQ het nieuwe IQ?
Veranderingen in werk maakt dat het verloop van loopbanen onzeker is. Zekerheid kunnen we niet langer halen uit een stabiele weergave van werk of uit een plan voor de toekomst. Zekerheid kunnen we halen uit onszelf: het zelfbeeld en de vaardigheden om jezelf te kunnen handhaven in een onzekere omgeving. We moeten steeds weer de verbinding maken tussen onszelf en de veranderende omgeving. Bovendien is het van belang om stappen te kunnen nemen in de loopbaan om bij te blijven bij de veranderingen.
Om regie te leren nemen in je loopbaan, is begeleiding essentieel. In de begeleiding is het van belang om onderscheid te maken tussen het kiezen op een keuzemoment en loopbaanleren. Loopbaanleren kan plaatsvinden gedurende de gehele leer- en arbeidsloopbaan. Mensen worden begeleid om zelfsturend in hun loopbaan te worden. De begeleiding richt zich op het leren kiezen en ontwikkelen.
2x 5 motto's voor LOB
Werk verandert, waardoor een gemaakte beroepskeuze geen garantie biedt voor de toekomst. Werkenden moeten keuzes blijven maken om werk te kunnen krijgen en te behouden. Het liefst werk dat past bij hun kwaliteiten en motieven, omdat dit bijdraagt aan levensgeluk en het voorkomen van problemen zoals burn out of bore out.

Het onderwijs, dat voorbereidt op werken op een veranderende arbeidsmarkt, krijgt een taak erbij, namelijk het voorbereiden op een leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief. Dat betekent dat veranderingen plaatsvinden op alle niveaus in het onderwijs: van begeleiding tot beleid.