Presentaties

In Nederland zijn veel veranderingen gaande op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Loopbanen van mensen zijn onzeker. Om met die onzekerheid om te gaan is het van belang dat mensen hun zelfbeeld leren ontwikkelen en inzetten om stappen te zetten in leren en werk. Jongeren moeten worden voorbereid op het functioneren op een flexibele en onzekere arbeidsmarkt. Daarvoor is het vormgeven van toekomstgericht onderwijs essentieel. Zowel leerlingen, studenten als werknemers moeten steeds opnieuw een verbinding kunnen maken tussen zichzelf en hun omgeving, tussen eigen kwaliteiten en mogelijkheden in werk, tussen eigen waarden en die van de organisatie waar ze in (willen) werken. Loopbaanbegeleiding helpt hierbij.

Presentaties geven een nieuw perspectief op het vormgeven van loopbaanontwikkeling en –begeleiding, toekomstgericht onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Enkele voorbeelden van lezingen in 2020 zijn:

Kuijpers, M. (2020, 7 december ). Webinar Leven lang ontwikkelen vanuit een Loopbaanperspectief. Project Talent als Docent, Stichting IRIS, Heemstede.

Kuijpers, M. (2020, 5 november). Webinar Het puberbrein en Coronatijd. Zorg coördinatorennetwerk, Utrecht.

Kuijpers, M. (2020, 29 oktober). Webinar Leven lang ontwikkelen vanuit een Loopbaanperspectief.

Kuijpers, M. (2020, 15 oktober). Webinar LOB in Coronatijd. Sterk VO, Utrecht.

Kuijpers, M. (2020, 6 oktober). Invloed op je eigen loopbaan. Conferentie Samen opleiden en professionaliseren. VO-raad, Gooiland, Hilversum.

Kuijpers, M. (2020, 6 oktober). Loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Artevelde Hogeschool, Gent.

Kuijpers, M. (2020, 18 juni). Loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Youngworks. Webinar Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Kuijpers, M. (2020, 18 mei). LOB bij STO voor effectiviteit en duurzaamheid. Webinar Consortium Beroepsonderwijs.

Kuijpers, M. (2020, 20 februari). Loopbaanontwikkeling en begeleiding. Sympsium Samen kansen creëren-inclusie versnellen; voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte op de arbeidsmarkt, Utrecht.

Kuijpers, M. (2020, 13 februari). Hoezo zelf ontwikkelen? LOB voor docenten en managers. NVS-congres, Gooiland, Hilversum.

Kuijpers, M. (2020, 4 februari). Loopbaanleren voor docenten. VO-raad symposium Leraar. Antropia, Driebergen.

Kuijpers, M. (2020, 4 februari). Eigen regie in de loopbaan. O&O deelmarkt. A&O en O&O organisaties, Meetinoffice, Woerden.

Kuijpers, M. (2020, 16 januari). Loopbaanontwikkeling en -begeleiding in Zeeland, LOB congres Zeeland Competent, Lasloods Vlissingen.