Publicaties

Wetenschappelijke publicaties
Broek, S., Van der Linden, J., Kuijpers, M., & Semeijn, J. (2023). What makes adults choose to learn: factors that stimulate or prevent adults from learning. Journal of Adult & Continuing Education. DOI: 10.117/14779714231169684

Mazareeuw, M & Kuijpers, M. (2023). Is leven lang ontwikkelen het nieuwe beroepsonderwijs? Profiel (6) 22-23.

Kuijpers, M. (2023). Is de ZQ de nieuwe IQ? Loopbaanvisie. https://www.loopbaan-visie.nl/nl/lv-actueel/is-het-zq-het-nieuwe-iq?

Kuijpers, M. (2023). Van wat naar wie. Ruim baan voor Beroepsonderwijs. Doorlopende leerlijnen en leerroutes binnen het beroepsonderwijs. Bunnik: Stichting Platforms vmbo.

Kuijpers, M. & Kronenberg, N. (2022). Het gesprek in de oneindigheid. Loopbaanontwikkeling. LoopbaanVisie, 10(4), 6-12.

Magee, M., Kuijpers, M., & Runhaar, P. (2022). How vocational education teachers and managers make sense of career guidance. British Journal of Guidance & Counselling, doi.org/10.1080/03069885.2021.1948970.

Klerks, J. & Kuijpers, M. (2022). Loopbaankansen vergroten van studenten met een functiebeperking; handvatten voor begeleiding in school en praktijk. Loopbaangroep.

Kuijpers, M. (2022). Het skillspaspoort: Incidentele matching versus doorlopende ontwikkeling. In Ballafkih, A.H. (red), Post, J., van Genabeek, J. & Sanders, J. Vrij reizen over de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het skillspaspoort. (pp.231-240). Amsterdam: Centre for Economic Transformation, Hogeschool van Amsterdam.

Kuijpers, M. & Draaisma, A. (2021). Een leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief. In R. Poell & Kessels, J. (red). Handboek Human Resource Development (pp. 549-772). Uitgeverij Laanoo, Tiel.

Van Dinteren, R., & Kuijpers, M. (2021). Leiding voor ontwikkeling: Een leven lang ontwikkelen. LoopbaanVisie, 12(3), 60-66.

Kuijpers, M., & Draaisma, A. (2020). Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Onderzoeksrapport. Heerlen: Bijzondere Leerstoel Leeromgevingen en -loopbanen.

Kuijpers, M. (2020). Competenties voor de moderne loopbaan. In Van Tartwijk, J., Ietje Pauw, I., Snoek, M. Leraar: een professie met perspectief, pp. 52-59.

Kuijpers, M. (2020). Wat hebben onze hersenen nodig voor loopbaanontwikkeling. Bij de Les 6(16) 29.

Magee, M., Runhaar, P., & Kuipers, M. (2020). Ondersteuning bij LOB, wat willen docenten? Platform Profiel Actueel 29(1) 8-11.Kuijpers, M. (2020). LOB in de les. Interviews met leraren VO door het leernetwerk LOB. Utrecht: Willibrord Stichting.

Kuijpers, M. (2020). Wat hebben onze hersenen nodig voor loopbaanontwikkeling. Bij de Les 6(16) 29.

Kuijpers, M., & Draaisma, A. (2020). Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Onderzoeksrapport. Heerlen: Bijzondere Leerstoel Leeromgevingen en -loopbanen.

Kuijpers, M. (2020). LOB in de les. Interviews met leraren VO door het leernetwerk LOB. Utrecht: Willibrord Stichting.

Kuijpers, M. (2020). Competenties voor de moderne loopbaan. In Van Tartwijk, J., Ietje Pauw, I., Snoek, M. Leraar: een professie met perspectief, pp 52-59.

Kuijpers, M. (2019): Career guidance in collaboration between schools and work organisations. British Journal of Guidance & Counselling, 47(4), 487-497. DOI: 10.1080/03069885.2018.1548007

Kuijpers. (2019). 50 antwoorden op vragen over loopbaangericht leren, opleiden en werken. Bunnik: Loopbaangroep.

Kuijpers, M., Semeijn, J. & Van der Heijden, B. (2019). Een loopbaanperspectief op een ‘leven lang ontwikkelen’. Science guide 14 mei 2019. https://www.scienceguide.nl/2019/05/een-loopbaanperspectief-op-leven-lang-ontwikkelen/

Kuijpers, M. (2019). Loopbaanleren voor toekomstbestendig onderwijs. Studiekeuze als momentopname. Loopbaanvisie (1) 6-11.

Kuijpers, M., Diender, A, & Hermans, A. (2018). Handreiking Werkexploratie in het vmbo. Ministeries SZW en OCW, Den Haag. 

Kuijpers, M., Strijk, M. Lusse, M. & van Schie, L. (2018). Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen. Onderzoek m.b.t. het City Deal project preventie jeugdwerkloosheid migrantenjongeren (onderzoeksverslag). www.leerloopbanen.nl.

Kuijpers, M. (2018). Een weg naar toekomstbestendig onderwijs. Vijf motto’s van loopbaangericht opleiden. Vakblad Profiel (6) 17-19.

Kuijpers, M. (2018). Vernieuwingen in het onderwijs. Wat gebeurt er mee? Bij de Les (1) 23.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2017). Professionalising teachers in career dialogue: an effect study. British Journal of Guidance & Counselling, 45(1), 83-96, DOI:10.1080/03069885.

Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2016). Towards a strong career learning environment: results from a Dutch longitudinal study. British Journal of Guidance and Counselling.DOI: 10.1080/03069885.2016.1217979.

Meijer, M-J. & Kuijpers, M. (2016). Bridging the Research-to-Practice Gap in Education: the design principles of mode-2 research innovating teacher education. Teaching in Higher Education, 21(1), 64-78.

Meijer, M-J., Kuijpers, M., Boei, F., Vrieling, E & Geijsel, F. (2016). Professional Delvelopment of Teacher-Educators towards transformative learning. Professional Development in Education. DOI: 10.1080/19415257.2016.1254107.

Kuijpers, M. (2016). Innovation in education in the Netherlands: from diploma to career perspective. In M. Blaak, C. Tukundane, J. van der Linden & F. Elsdijk. Exploring new pathways for craftmanships in a globalised world (pp 69-82). Groningen: Globalisation Studies Groningen (GSG), University of Groningen.

Rutten, M., Ros, A., Kuijpers, M. & Kreijns, K. (2016) Usefulness of Social Network Sites for Adolescents’ Development of Online Career Skills. Educational Technology & Society Journal, 19(4), 140-150.

Meijer, M-J., Geijsel, F., Kuijpers, M., Boei, F. & Vrieling, E. (2016). Exploring teachers’ inquiry-based attitude, Teaching in Higher Education, 21(1), 64-78, DOI: 10.1080/13562517.2015.1115970.

Hughes, D., Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Testing Times: careers market policies and practices in England and The Netherlands. British Journal of Guidance and Counselling, 43 (2), 183-201.

Meijers, F., & Kuijpers, M. (2014). Career learning and career learning environment in Dutch higher education. Journal of Applied Research in Higher Education 6(2), 295-313.

Runhaar, P., Brinke, D. ten, Kuijpers, M., Wesselink, R., & Mulder, M. (2013). Exploring the links between interdependence, team learning and a shared understanding among team members: The case of teachers facing an educational innovation. Human Resource Development International, DOI: 10.1080/13678868.2013.856207.

Winters, A., Meijers, F., Harlaar, M., Strik, A., Kuijpers, M. & Baert, H. (2013).. The Narrative Quality of Career Conversations in Vocational Education. Journal of Constructivist Psychology 26(2), 115-126.

Meijers, F., Kuijpers, M., & Gundy, C. (2013). The relation between career competencies, career identity, motivation and quality of choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance 13 (1) 47-66. DOI: 10.1007/s10775-012-9237-4.   

Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M., & Baert, H. (2012). Can training teachers stimulate career learning conversations? Analysis of vocational training conversations in Dutch secondary vocational education. Journal of Vocational Education & Training, DOI:10.1080/13636820.2012.691536

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2011). Learning for Now or Later? Career Competencies Among Students in       Higher Vocational Education in The Netherlands. Studies in Higher Education, 37(4),449-467.

Kuijpers, M. & Meijers, F (2011). Professionalizing Teachers in Career Dialogue: Effect Study. Global Journal of Sociology, 1(1) 1-6.

Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education. Journal for Vocational Behavior, 78 (1) 21-30.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2009). Leeromgeving voor loopbaanleren. Onderzoek naar relaties tussen de leeromgeving en loopbaancompetenties van vmbo en mbo leerlingen. Pedagogische Studiën, 86 (2) 93-109.

Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M. & Baert, H. (2009). What are vocational training conversations about? Analysis of vocational training conversations in Dutch vocational education from a career learning perspective. Journal of Vocational Education and Training, 61 (3) 247-266.

Kuijpers, M., Scheerens, J. & Schyns, B. (2006). Career Competencies for Career Success. Career Development Quarterly, 55, 168-178.

Kuijpers, M.A.C.T. & Scheerens, J. (2006). Career Competencies for the Modern Career. Journal of Career Development, 32(4), 303-319.

Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (proefschrift). Enschede: Twente University Press.

 

Presentaties
Kuijpers, M (2023, 5 september). Loopbaanbegeleiding. Wateringse Veld College, Den Haag.

Kuijpers, M. (2023, 28 juni). A career perspective of lifelong learning. Keynote IAEVG International Conference. Lifelong Development as a standard. World Forum, Den Haag.

Kuijpers, M. (2023, 13 juni). LOB in de genen. Congres Profijt, LOB in het DNA van elke onderwijsprofessional, Iselinge Hogeschool, Doetinchem.

Kuijpers, M. (2023, 6 juni). Richting en Ruimte voor LOB. Spirit4you, Den Haag.

Kuijpers, M. (2023, 2 juni). Loopbaancompetenties. Webinar. Sociaal Economische Raad Vlaanderen.

Kuijpers, M. (2023, 25 mei). Een perspectief op LOB. VO MBO congres. Leerhotel ’t Klooster, Amersfoort.

Kuijpers, M. (2023, 11 mei). Loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Van race naar reis. ROC Nijmegen.

Kuijpers, M. (2023, 13 april). Leven lang ontwikkelen en LOB in het MBO. Nova college, Haarlem.

Kuijpers, M. (2023, 14 maart). Een perspectief op LOB. Spirit4you, Den Haag.

Kuijpers, M. (2023, 16 januari). Loopbaanbegeleiding. Matching op motieven en kwaliteiten, Yuverta, Den Bosch.

Kuijpers, M. (2023, 12 januari). Loopbaanbegeleiding. Matching op motieven en kwaliteiten. Sterk Vo, Utrecht.

Kuijpers, M. (2022, 7 december). Keynote Aantrekkingskracht in een leven lang ontwikkelen voor studenten en werknemers. Een loopbaanperspectief. 32e Congres. Gelijkwaardigheid binnen het koninkrijk der Nederlanden. Nieuwspoort, Den Haag.

Kuijpers, M. (2022, 17 november). Keynote Zin(vol) in werk. Congres Studie- en beroepskeuze, Den Bosch.

Kuijpers, M. (2022, 25 oktober). Loopbaancompetenties. Een andere kijk op onderwijs en werken in arbeidsorganisaties. Congres Leven Lang Leren, Antwerpen.

Kuijpers, M. (2022, 4 oktober). Webinar Leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief. Match beter met talent en waarde. LDC, Leeuwarden.

 

Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken
Meijers, F., Lengelle, R., Winters, A. & Kuijpers, M. (2017). A dialogue worth having: vocational competence, career identity and a learning environment for 21th century success at work. In E. de Bruijn, S. Billett & J. Onstenk (Eds.), Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted (p.139-155). New York/Berlin: Springer.

Kuijpers, M. (2016). Handreiking. Inrichting van werkexploratie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lusse, M., Kuijpers, M. & Strijk, M. (2016). Handreiking. Ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kuijpers, M. (2015). Een loopbaan van betekenis: een introductie. In M. Kuijpers & R. Lengelle (red). Een loopbaan van betekenis (pp.7-16). Garant: Antwerpen-Apeldoorn.

Kuijpers, M. & Schut, K. (2015). LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s. Een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) met een specifieke focus op de technieksector (onderzoeksverslag). Platform Bèta Techniek (PBT), Stichting Platforms VMBO (SPV) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog. Woerden: Loopbaan Orientatie Begeleiding.

Kuijpers, M. (2015). Loopbaanontwikkeling en –begeleiding. In S. Van Ass, S. (red). Het Complete Loopbaanboek (pp. 17-25 ). Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2015). Integreren van leren in school en praktijk (onderzoeksverslag). OOM & A&O metalectro.

Commissie Kuijpers (2015). “Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk!” Advies voor de            ontwikkeling van Studieloopbaancoaching binnen Hogeschool Rotterdam (onderzoeksverslag).

Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). Leren (en) innoveren. Onderzoek naar professionaliseringsruimte van docenten in PO, VO en MBO. In Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen (pp. 205-214).  Antwerpen/Amsterdam: Garant.

Den Boer, P., & Kuijpers, M. (2014). Vijf jaar werken aan keuzeprocessen: opbrengsten en bottle necks. In Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen (pp. 61-82). Antwerpen/Amsterdam: Garant.

Kuijpers, M., & Meijers, F. (2014). Samen werken van school en bedrijf aan de loopbaan van de leerling. Onderzoeksverslag. OOM, A&O.

Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). Integreren van leren in school en praktijk. Een studie naar ‘werkzame bestanddelen’. Onderzoeksverslag. OOM, A&O.

Kuijpers, M. (2014). Loopbaanontwikkeling voor de toekomst: ruimte en richting. In Dynamic Dialogue. Dynamiek in dialoog. Lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van De Haagse Hogeschool (pp. 15-25). Den Haag: Opmeer.

Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). Van onderwijs naar leeromgeving. In C.M.A. van der Meule  (Red.). Onderzoeken op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst (pp. 209-227). Den Haag: De Haagse Hogeschool.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2013). Integreren van leren in school en praktijk. Een studie naar ‘werkzame bestanddelen. Documentenonderzoek in opdracht van OOM en A&Ofondsen, Harzerswoude-dorp.

Schut, K., Kuijpers, M., & Lamé, M. (2013). Scholiereneisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Utrecht: Onderwijs Innovatie Groep.

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie). Heerlen: Open Universiteit.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2012). Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een professionaliseringstraject voor mbo-docenten. Trioprint grafisch centrum.

Kuijpers, M. (2011). Onderzoek naar wat werkt! Onderzoek naar loopbaanontwikkeling en –            begeleiding in het vmbo en effecten van professionalisering van docenten en schoolcoaches. In Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo. Praktijk en onderzoek (p65-134). Enschede: Stichting Platforms VMBO.

Meijers, F, Kuijpers M. & Winters A. (2010). Leren kiezen/kiezen leren. Een literatuurstudie. ’s-Hertogenbosch, Utrecht: ECBO.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2009). Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Den Haag: De Haagse Hogeschool.

Kuijpers, M. (2009). Career dialogue: about learning to talk (and) about learning to choose. In M. Kuijpers & F. Meijers (Red.). Career learning. Research and practice in education (pp. 175-189). ’s Hertogenbosch: Euroguadance The Netherlands.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2008). Loopbaanleren en –begeleiden in het HBO. Den Haag. Platform Bèta Techniek.

Kuijpers, M. (2008). Loopbaandialoog. Over leren kiezen (en) leren praten. In M. Kuijpers & F. Meijers (red.) Loopbaanleren. Onderzoek en praktijk in het onderwijs (pp 241-260). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Kuijpers, M. (2007). Loopbaanontwikkeling in het beroepsonderwijs; draagvlak en draagkracht (intreerede). ’s Gravenhage: De Haagse Hogeschool.

Kuijpers, M. (2006). Kenniswerk in kenniskringen. Onderzoek naar het functioneren van kenniskringen. ‘s-Hertogenbosch: CINOP.

Meijers, F., Kuijpers, M.& Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Driebergen: HPBO.

Kuijpers, M., Meijers, F. & Bakker, J. (2006). Krachtige loopbaangericht leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Driebergen: HPBO.

Kuijpers, M. (2005). Breng beweging in je loopbaan. Vijf competenties voor waardevol werk. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

Kuijpers, M.A.C.T. (2000). Waardevol werk. Richting geven aan je loopbaan. Amsterdam: Nieuwezijds.

 

Overige publicaties vanaf 2012
Kuijpers, M. (2017). Vijf succesfactoren voor LOB in het mbo. Profielactueel(6) 17-22.

Van Dinteren, R. & Kuijpers, M. (2017). Breinkennis en Loopbaanontwikkeling: zin of onzin? Loopbaanvisie (2) 69-73.

Kuijpers, M. & Van Dinteren, R. (2016). Loopbaankeuzes en de invloed van het brein. Loopbaanvisie (10) 70-75.

Kuijpers, M., Kerkhoffs, J., Kirsten, I. (2016). Tien valkuilen en mogelijkheden bij invoering van LOB in het onderwijs. Bij de Les 4(12) 6-11.

Den Boer, P., Kronenberg, N., Kuijpers, M., Meijers, F. & Vogels, M. (2014). Loopbaanreflectie in dialoog. Schets van een training voor docenten. Nijmegen: Trioprint.

Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). Transformative leadership versus autocratic leadership in school professionalization culture and innovative behavior of teachers (paper Eapril 2014).

Kuijpers, M. (2014). Toeval, de toepassing en de valkuil. Loopbaanvisie (4) 20-24.

Kuijpers, M. (2014). Stimuleer de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. A+O-Metalektro Special Bedrijf & School, 16-17.

Kuijpers, M. (2014). De droom van: Marinka Kuijpers. Durf te dromen. Jubileumuitgave VMBO 15 jaar. Stichting Platforms Vmbo, 44.

Kuijpers, M. (2014). Onderwijs voor de toekomst: ruimte en richting. Caleidoscoop 26(2) 6-10.

Kuijpers, M. (2014). Flexibilisering en praktijkgerichtheid als succesfactoren voor loopbaanleren. Schooldomein, 4(26) 40-42.

Kuijpers, M., Lame, M. & Schut, K. (2013). LOB: Weg ermee? Onderzoek naar ervaringen en meningen van scholieren en studenten over LOB. Bij de Les. Magazine voor leerlingbegeleiding en schooldecanaat, 9(9) 6-9.

Van Dinteren, R. & Kuijpers, M. (2013). Dromen mag! Bij de Les. Magazine voor schooldecanaat en leerlingbegeleiding 10(9) 12-13.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2013). Loopbaanleren in het vmbo en mbo. MESOfocus 89, 99-110.

Kuijpers, M. (2013). Waar gaan en staan we voor in het onderwijs? http://www.ou.nl/web/look-evenementen/column_11_jul

Kuijpers, M. (2013). Professionaliseringsruimte en –richting voor professionals. Leerloopbanen. Opleiding en ontwikkeling (3) 17-21.

Kuijpers, M. (2013). Een leerloopbaan goed begeleiden is een kunst. Profiel. Vakblad voor professionals in het middelbaar beroepsonderwijs 22(3) 33.

Kuijpers, M. (2013). Colomn. Schooldomein 24(3) 53.

Kuijpers, M. (2012). http://www.nvs-vl.nl/en/Publicaties/Bij de Les/September 2012/Verslag de decaan als kartrekker.aspx

Kuijpers, M., Cuijlenborg, S. van & Rutten, M. (2012). Wat is je toekomstdroom? Loopbaangerichte vragen in begeleidingsgesprekken. In F. Meijers (red). Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp 185-198). Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Kuijpers, M. & Rutten, M. (2012). ‘Wat wil je later worden?’ Het begeleidingsgesprek voor beslissing of ontwikkeling. In De Haagse Hogeschool Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming. Dialoog Doen! Duurzame professionalisering in het hbo (pp 81-96). Den Haag: de Haagse Hogeschool, centrum voor Lectoraten en Onderzoek.

Meijers, F., Winters, A., Harlaar-Oostveen, M., Garabal-Gómez, A., Kuijpers, M., Rutten, M., Keyser, A. de, Menger, P., Aangenendt, M., Sanders, K., Hensel, R., Korver, T., Lodders, N. & Kopnina, H. (2012). Dialoog Doen! Duurzame professionalisering in het hbo. ’s-Gravenhage: De Haagse Hogeschool

Aangenendt, M., Kuijpers, M. & Sanders, M. (2012). Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie. In De Haagse Hogeschool Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming. Dialoog Doen! Duurzame professionalisering in het hbo (pp 145-172). Den Haag: de Haagse Hogeschool, centrum voor Lectoraten en Onderzoek.