Erepenning

Prof. Johan van der Sanden erepenning 2008 voor Marinka Kuijpers
Marinka Kuijpers is tijdens de Managementdag van de Stichting Platforms vmbo (SPV) tot haar grote verrassing onderscheiden met de Johan van der Sanden erepenning 2008. In het Regardz/WTC in Arnhem roemde juryvoorzitter Dirk van der Spoel haar verdiensten voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Marinka Kuijpers is lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool. De jury ziet in haar de actieve ambassadeur voor het vmbo.

Penning

Opleiding van jongeren in het vmbo
Nadat twee keer de erepenning is toegekend aan personen die direct aan een school zijn verbonden, viel dit jaar de eer te beurt aan iemand uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Marinka Kuijpers heeft in haar talloze publicaties laten zien intensief betrokken te zijn bij de opleiding van jongeren in het vmbo.
“De conclusies die Marinka Kuijpers trekt uit het onderzoek dat zij in de afgelopen jaren heeft verricht, sluiten naadloos aan bij de voorstellen die de Adviesgroep vmbo doet in een van de vier vensters van het eindadvies ‘Vensters op de toekomst van het vmbo’,” hield Dirk van der Spoel de aanwezigen op de Managementdag van de SPV voor. “Net als de Adviesgroep is ook zij een warm pleitbezorger voor een veel centralere plaats van loopbaanleren, in het hart van het vmbo. Zij staaft haar pleidooi daarvoor met de uitkomsten van de door haar en door anderen verrichte onderzoeken. Ook het belang van doorlopende leerloopbanen is een terugkerend thema in haar werk.”

Evidence-based adviezen
Marinka Kuijpers promoveerde aan de Universiteit van Twente met een proefschrift dat de titel draagt ‘Loopbaanontwikkeling, een onderzoek naar competenties’. Samen met collega’s als Frans Meijers, Jan Geurts en anderen publiceert zij stelselmatig over de leercarrière van vmbo-leerlingen en hun succes in het vervolgonderwijs. Van der Spoel: “Haar adviezen en conclusies zijn zo evidence based, dat het scholenveld en de beleidsmakers daar eigenlijk niet omheen kunnen.”

Erepenning voor derde keer uitgereikt
Het is de derde keer dat de Johan van der Sanden erepenning wordt uitgereikt. Het kleinood ging in 2006 naar Harry Grimmius, voorzitter centrale directie van het Hooghuis Lyceum in Oss, en in 2007 naar Guido Beckers, directeur van het Kwadrant in Weert. Guido Beckers reikte in het Regardz/WTC in Arnhem Marinka Kuijpers de erepenning uit.