Implementatie van loopbaangericht opleiden

Teams en projectleiders kunnen worden ondersteund bij het vormgeven van loopbaanleren en  -begeleiden in de organisatie. Deze projecten kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van het curriculum, de veranderingen van de begeleiding of de ondersteuning vanuit de leiding van de organisatie.

Een voorbeeld van een dergelijk project is ‘de loopbaan van een organisatie’. Niet het 5-jarenplan van de directie maar gezamenlijke uitgangspunten dienen om keuzes te maken in de ontwikkeling van de organisatie. Loopbaancompetenties worden als uitgangspunt genomen. Met een groep ‘cultuurdragers’ een groep managers wordt nagegaan waar de kwaliteiten van de organisatie liggen, wat de wensen en waarden zijn, op welke ontwikkelingen in werk zij willen inspelen, wat ze daar voor moeten leren en organiseren, en welke netwerken ze daar voor nodig hebben.