Presentaties

In Nederland zijn veel veranderingen gaande op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Loopbanen van mensen zijn onzeker. Om met die onzekerheid om te gaan is het van belang dat mensen hun zelfbeeld leren ontwikkelen en inzetten om stappen te zetten in leren en werk. Jongeren moeten worden voorbereid op het functioneren op een flexibele en onzekere arbeidsmarkt. Daarvoor is het vormgeven van toekomstgericht onderwijs essentieel. Zowel leerlingen, studenten als werknemers moeten steeds opnieuw een verbinding kunnen maken tussen zichzelf en hun omgeving, tussen eigen kwaliteiten en mogelijkheden in werk, tussen eigen waarden en die van de organisatie waar ze in (willen) werken. Loopbaanbegeleiding helpt hierbij.

Presentaties geven een nieuw perspectief op het vormgeven van loopbaanontwikkeling en –begeleiding, toekomstgericht onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Enkele voorbeelden van lezingen in 2019 zijn:

Kuijpers, M. (2019, 31 oktober). Lezing Leven Lang Ontwikkelen in het mbo vormgeven. Noorderpoort college, Groningen.

Kuijpers, M. (2019, 17 oktober). Lezing LOB. Artevelde Hogeschool, Gent.

Kuijpers, M. (2019, 12 september). Keynote speech Toekomstbestendig onderwijs. ROC van Amsterdam.

Kuijpers, M. (2019, 5 september). Keynote speech Kansen voor kinderen. Stadschouwburg, Nijmegen.

Kuijpers, M. (2019, 28 mei). Lezing kansrijke samenwerking vmbo-mbo. Conferentie Rotterdam Noord.

Kuijpers, M. (2019, 13 mei). Loopbaanontwikkeling in tijden van globalisering en flexibilisering. Consciencegebouw, Brussel.

Kuijpers, M. (2019, 27 maart).Loopbaanleren voor docenten. CVI pre-conferentie, ADO stadion, Den Haag.

Kuijpers, M. (2019, 26 maart). Borging van LOB. Expertisepunt LOB, Regionale bijeenkomst, Zwolle.

Kuijpers, M. (2019, 6 maart). Van diploma tot maatschappelijk succes. Conferentie Alfa college, Fletcherhotel, Zeegse.

Kuijpers, M. (2019, 21 februari). LOB in het praktijkonderwijs. Eigentijdserf, Westelbeers.

Kuijpers, M. (2019, 14 februari). Zes stappen naar Loopbaangericht opleiden, NVS-NVL congres,  Gooiland, Hilversum.

Kuijpers, M. (2019, 25 januari). Leven lang ontwikkelen vanuit een loopbaanperspectief. Leerstoelgroep, Hogeschool Utrecht.